Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2003-04-10

Wojciech Jóźwiak

Znaki zodiaku i ich władcy (22) - Saturn, planeta - władca znaku Koziorożca
Przewodnik po symbolice znaków i planet

Główne hasło Saturna brzmi: usztywnienie. A także: ograniczenie; zakrzepnięcie. Równoważnikiem Saturna, wyrazem jego specyficznej energii są wszystkie zjawiska, w których coś, co dotąd było ruchliwe, lotne i płynne, teraz zastyga i przyjmuje trwałą postać.

Saturnową porą roku jest zima: czas, kiedy ziemia tężeje od mrozu, a chłód zatrzymuje rośliny w rozwoju. Saturnowym wiekiem w życiu człowieka jest starość, kiedy również procesy wzrostu i rozwoju zostają zatrzymane, a ciało ulega usztywnieniu i wysuszeniu. Saturnowym zjawiskiem jest śmierć.

Saturnową tkanką w ciele jest kość - właśnie dlatego, że jest sztywna i trwała. Choroby, podlegające Saturnowi, polegają na odkładaniu złogów i zwapnień, usztywnianiu stawów, ograniczaniu swobody ruchów.

Te przykłady wskazują, że energia Saturna ma wyraźne dwa oblicza: zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ograniczenie i stwardnienie jest często czymś niekorzystnym - ale z drugiej strony, gdyby nie było żadnych trwałych, sztywnych elementów - jak belki i zbrojenia w budowli, ustawy w państwie, reguły gramatyki w języku, to świat pozostawałby jakimś grząskim chaosem bez formy. Ograniczenia (domena Saturna) są jednocześnie źródłem i podstawą dla wszelkiej formy, bez której nie ma ładu ani harmonii.

Saturn odpowiada więc za wszystkie prawa, zasady, reguły. Saturnowa jest na przykład reguła, że dzieci mają być posłuszne rodzicom, że decyzje władzy mają być wykonywane przez obywateli, że na drogach trzeba jeździć prawą (a w Anglii lewą) stroną, a nie jak kto chce. Także Saturn podpowiada poetom, że mają w wierszach stosować określone rymy (w naszych czasach, jak widać, już go przestali słuchać), zaś uczących się pisać dręczy przepisami, że w jednym słowie ma być "ż", a w innym "rz".

W sporze między romantykami a pozytywistami, czyli pomiędzy tymi, którzy chcieli się kierować czuciem i wiarą, a tymi, którzy ufali tylko szkiełku i oku, strona saturnową są pozytywiści, zwolennicy rządów rozumu, nauki i rozsądku.

Saturnowym strojem jest mundur i wszystkie sposoby ubierania się, które na mundurach są wzorowane, a jeszcze bardziej - zbroja. Miecz, broń zaczepna, jest orężem podlegającym Marsowi, ale tarcza, element obronny, odpierający atak - podlega Saturnowi.

Kolorem Saturna jest czarny; także zestawienie czerni i bieli, oraz wszelkie szarości, fiolety i brązy.

Typowym ptakiem-równoważnikiem Saturna jest kruk, a to z powodu czarnej barwy piór oraz związku ze śmiercią. Ale wszystkie ptaki, w porównaniu ze ssakami, mają odcień saturnowy, dlatego, że ciało, które ma latać w powietrzu, musi mieć precyzyjnie określony kształt, musi być sztywne, i przez to nie może być gibkie ani miękkie, jak ciało łasicy, makaka lub kota. Co nie oznacza, że nie ma saturnowych ssaków - do nich należy np. osioł i większość parzystokopytnych, z tak ulubionym przez astrologów koziorożcem na czele. Również w większości owady mają saturnowy charakter.

Saturnową czakrą w ciele człowieka jest czakra podstawy, zwana muladhara, mieszcząca się u nasady kregosłupa. Słowo to znaczy w sanskrycie "niosąca korzeń". Ośrodek ten odpowiada za stabilność ciała i umysłu. Związki z Saturnem wykazuje też czakra krtani - viśuddha; czyli ten ośrodek, który odpowiada za wyczucie formy, rytmu i dyscypliny.

Charakter saturnowy polega na umiejętności narzucania sobie (i innym) dyscypliny, zasad i ograniczeń. Nastrój saturnowy to powaga, zaduma, refleksja, smutek, troska, zmartwienie. Saturnowymi cnotami są upór, wytrwałość, konsekwencja, wierność, lojalność, trzymanie się zasad.

Saturnową cechą charakteru jest introwersja, czyli skłonność do zamykania się w sobie; a także sumienność, czyli wierność przyjętym regułom i umiejętność wypełniania obowiązków.

Saturnowe przedmioty w naszym otoczeniu maja to do siebie, że są ciężkie, stare (zabytkowe), trudne do ruszenia, składają się z nadmiernych ilości materiału, są ciemnej barwy.

Krajobraz saturnowy składa się ze skał, lodu, piasku i innej materii w stanie stałym i surowym. Ciekawe, że koziorożce, zwierzęta Saturna, żyją zarówno pod arktycznymi lodowcami, jak na skałach pustyń.

Metalem Saturna jest ołów.

Saturnowymi urządzeniami w terenie są zakłady przemysłu ciężkiego, kamieniołomy, więzienia, a także klasztory i inne dostojne zabytki.

Wśród religii, saturnowy charakter miała religia żydowska, gdzie mamy do czynienia z wiernością przodkom, ze słowem utrwalonym czyli spisanym, gdzie wierni podlegają surowej dyscyplinie, jaką narzuca im Prawo Mojżesza. Kościoły reformowane, czyli protestanckie, maja bardziej saturnowy charakter aniżeli Kościół Katolicki. Wśród różnych odłamów buddyzmu najbardziej saturnowy charakter ma szkoła Zen, gdzie dyscyplina w medytacji została posunięta do skrajności. Zgodnie z naturą Saturna mnisi Zen ubierają się na czarno, słyną z małomówności i nie lubią się ruszać z miejsca.

Równoważnikami Saturna na gruncie samej astrologii są znaki zodiaku: Koziorożec, ale także Wodnik (wespół z Uranem), Panna (wespół z Merkurym) i Waga (wespół z Wenus).

Jako że do gospodarstwa Saturna należy rozum, skupienie i namysł, Saturn w naturalny sposób współdziała z Merkurym. Jako że patronuje formie, zasadom i rytmom, współdziała z Wenus, która jest władczynią harmonii, proporcji, wdzięku i łączenia się w pary. Reprezentując obronę, współdziała z Marsem, planetą ataku. Wyrażając autorytet, współdziała ze Słońcem, patronem władców i królów.

W tarocie saturnową kartą jest Pustelnik, saturnowo-słoneczną Cesarz, zwycięstwo sił Marsa lub Urana nad Saturnem przedstawia Wieża. Z mniejszych kart saturnowy charakter maja przede wszystkim Monety, a wśród nich szczególnie Czwórka i Piątka Monet. W Księdze Przemian sztandarowymi heksagramami Saturna są: nr 60 - Ograniczenie, nr 9 - Powściągająca Siła Małego, i 26 - Powściągająca Siła Wielkiego. Saturnową liczbą jest cztery.

Wojciech Jóźwiak


Wojciech Jóźwiak

Komentarzy nie ma.