Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2009-06-25

Wojciech Jóźwiak

Wielkie Arkana tarota w świetle enneagramu
Enneagram i drogi pomiędzy jego punktami jako klucz do znaczeń atutowych kart

 1. Wstęp: Wielkie Arkana tarota jako drogi enneagramu
 2. Pustelnik i Słońce: karty 9-Mediatora
 3. Kochankowie i Wieża - karty 6-Adwokata Diabła
 4. Cesarzowa i Śmierć - karty 3-Wykonawcy
 5. Magik i Moc - karty 1-Perfekcjonisty
 6. Rydwan i Gwiazda - karty 7-Epikurejczyka
 7. Papież i Diabeł - karty 5-Obserwatora
 8. Sprawiedliwość i Księżyc - karty 8-Szefa
 9. Papieżyca i Wisielec - karty 2-Dawcy
 10. Cesarz i Umiarkowanie - karty 4-Tragicznego Romantyka
 11. Cztery karty poza-enneagramowe: Głupiec, Koło Fortuny, Sąd Ostateczny, Świat

Krzysztof Wirpsza w artykule (w Tarace!) pt. "Dodekaedr. Dwanaście Czakr. Wprowadzenie do cyklu" [Niestety autor usunął później ten tekst. WJ, 2017] przyporządkował karty z Wielkich Arkanów tarota do przejść pomiędzy punktami enneagramu. W ennagramie jest tak, że każdy jego punkt (typ) "przechodzi" w inny i takie przejścia są dwa: jedno w komforcie i drugie w stresie. K. Wirpsza zamieścił tam tabelę, którą dla naszych potrzeb przepiszę następująco:


punkt (typ) przejście w komforcie :: karta przejście w stresie :: karta
1-Perfekcjonista 1→7 :: I-Mag 1→4 :: XI-Moc
2-Dawca 2→4 :: II-Papieżyca 2→8 :: XII-Wisielec
3-Wykonawca 3→6 :: III-Cesarzowa 3→9 :: XIII-Śmierć
4-Tragiczny Romantyk 4→1 :: IV-Cesarz 4→2 :: XIV-Umiarkowanie
5-Obserwator 5→8 :: V-Papież 5→7 :: XV-Diabeł
6-Adwokat Diabła 6→9 :: VI-Kochankowie 6→3 :: XVI-Wieża
7-Epikurejczyk 7→5 :: XVII-Gwiazda 7→1 :: VII-Rydwan
8-Szef 8→2 :: XVIII-Księżyc 8→5 :: VIII-Sprawiedliwość
9-Mediator 9→3 :: XIX-Słońce 9→6 :: IX-Pustelnik

W schemacie tym znajduje swoje miejsce 18 kart spośród 22 atutowych tarota. Pozostałe 4, tak zwane karty poza-enneagramowe, łączę w osobną figurę.

Powyższy "enneagramowy przewodnik po kratach tarota" dostarcza bardzo skutecznego klucza do znaczeń tych kart. Wyjaśnia ich znaczenia. "Wyrównuje je", czyli sprawia, że jedne nie są aż tak "straszne" (np. osławiony XV-Diabeł), a inne przestają narzucać się jako "niezmiernie dobroczynne" (przykładem III-Cesarzowa). Jeszcze inne nabierają precyzji, nie tracąc przy tym swoje "magii". Klucz ten pozwala wobec każdej karty zachować odpowiednią miarę. Następnie, schemat enneagramowy pozwala odczytać liczne znaczenia kart dotąd przeważnie pomijane lub niezauważane, przez co czyni je bogatszymi w sensy i bardziej wielowymiarowymi.

Odczytaniu na nowo Wielkich Arkanów według Wirpszy poświeciłem, właściwie, całą wiosnę roku 2009. Artykuły o nich zamieszczałem najpierw na stronach AstroAkademii, teraz przenoszę do popularniejszej Taraki. Odkąd zapoznałem się z enneagramowym kluczem do Wielkich Arkanów, nie potrafię już o nich myśleć tak jak dawniej.


Wojciech Jóźwiak

7 kwietnia - 26 czerwca 2009Wojciech Jóźwiak

Komentarzy nie ma.