Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2012-06-01

Piotr Jaczewski

Trans Autohipnotyczny

Po krótkiej chwili zastanowienia nad uwagami Wojciecha, co do hipnotyzerskiego spojrzenia na trans.  Pewna trudność definicji występuje głównie dlatego, że dla hipnotyzera to trans czy hipnoza to coś, co się robi! Nie coś co jest, ani coś czego się doświadcza.
Trans jako motyw autohipnozy, można spokojnie zdefiniować fenomenologicznie tj. odróżnić od normalnych stanów świadomości. I definicja brzmiała by jakoś tak tak:
Trans to stan w którym działania wolicjonalne i powtarzalne stają się działaniami obserwowanymi jako zewnętrzne.
Coś co ROBISZ, staje się czymś co się PRZYDARZA.
Oto uczysz się tabliczki mnożenia (robisz swoje obliczenia) i za moment <klik> - 2*8= 16 (przydarza się wynik).
O to uczysz się kroków tańca (robisz swoje kroki świadomym wysiłkiem) <klik>-
przydarza ci się płynąć w rytm muzyki.
O to powtarzasz mantrę i <klik> mantra zaczyna być słyszana, powtarza ciebie.
O to prowadzisz przez kilka godzin autostradą <klik> przydarza ci się dojechać do celu.
<KLIK> jest momentem przekroczenia pewnego progu pobudzenia, aktywacji, najczęściej nieuświadomionym, bo swoje poczucie JA lokujemy w czymś liniowym. To co się przydarza może być na tyle silne i zautomatyzowane, że całkowicie wyłącza świadomość(trans autostradowy).
"Tajemna wiedza" o autohipnozie polega na tym, że to co robimy w jeden sposób może wywoływać <klik>  i przydarzanie się adekwatnego doświadczenia w zupełnie innych formach i doświadczeniu. O to powtarzanie: "obudzę się jutro o 6:00"  może zaskutkować pojawieniem się <klik> przydarzenie się obudzenia. A owo przeniesienie ma dużo wspólnego z oczekiwaniami, przekonaniami i wiarą.
Stymulowanie, formowanie tego efektu sugestii posthipnotycznej - to główna część treningu autohipnozy.
Wracając do kwestii określenia natury transu autohipnotycznego: Nowe, spoza, spontaniczne, przydarzające się, uświadomione, dostrzeżone,  nieoczekiwane, zaskakujące, odkryte, nagłe   - i tym podobne określenia  wskazują na zaistnienie transu w obrębie naszych działań.

Piotr Jaczewski

Komentarzy nie ma.