Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2012-05-10

Piotr Jaczewski

Terapeutyczny aspekt diad

Pojechałem po idei oświecenia w proszku metodą zapytywania czy samozapytywania. Ale jest coś w idei diad, co ma bardzo, ale to bardzo dobre znaczenie terapeutyczne.
To cykl pt. 5. minut mówienia, 5 minut słuchania bez reakcji, i opowiadanie o sobie, swoich przeżyciach czy zdaniu na dowolny temat.
Ten aspekt płynie ze zmiany nawyków i sposobu ich społecznego odbioru:
 Osoby mówiące dłużej, lepiej znoszące dyskomfort braku oczywistej reakcji, dysponujące większą samokontrolą, i chętniej dzielące się własnym zdaniem czy przeżyciami, jak również zdolne do słuchania bez przytakiwania odbierane są jako pewniejsze siebie, bardziej zdecydowane, mające wyższy status społeczny i bardziej zadowolone z życia.
To bardzo konstruktywna samospełniająca się przepowiednia.
I jak pomysł mieszania tego, z oświeceniem w proszku jest lipny, guruistyczny czy nakręcający w niewiadomo jakie bzdurne wyolbrzymienie własnych przeżyć, albo wymuszający jedność grupy i lepsze jej postrzeganie przez dzielenie się treściami intymnymi to ten społeczny aspekt treningu zachowań w tej formie wart jest polecenia.

Piotr Jaczewski

Komentarzy nie ma.