Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2012-03-11

Wojciech Jóźwiak

Taraka: geometria pojęć, anekumenizm, Międzymorze

Przecież do tej pory było: „Taraka: astrologia, szamanizm, Słowianie”. Czyżbym chciał zmienić nasze podtytuły? Tak... a przynajmniej tak mnie coś kusi.

Astrologia w większości przewędrowała z Taraki do swojej osobnej witryny www.astroakademia.pl - Akademii Astrologii. Więcej miejsca w Tarace zajmują tarot i enneagram. Przy nich nie śledzi się planet na niebie, nie rysuje kosmogramów ani nie pyta ludzi o godzinę urodzenia. Czy coś je łączy z astrologią? Tak: to że pojęcia zapisane w kartach (tarota) lub punktach (enneagramu) tworzą geometryczne wzory, gdzie stosunkom w przestrzeni odpowiadają podobieństwa i różnice między tymi pojęciami. Astrologia, tarot i enneagram, także Yijing Księga Przemian oraz np. układ czterech faz okołoporodowych Grofa – wszystkie są szczególnymi przypadkami czegoś szerszego, co nazwałem geometrią pojęć.

Szamanizm... Wiele o nim pisano w Tarace i wciąż jest to temat, który nas żywo interesuje. Ale szamanizm – ten prawdziwy, etniczny - jest w Tarace przede wszystkim tłem i odniesieniem do naszych własnych praktyk... Które za centrum mają anekumenę, w dwóch jej znaczeniach: dzikiej przyrody, czyli przestrzeni niezajętej przez cywilizację – oraz, po drugie, w znaczeniu tej przestrzeni umysłu, która nie została zawłaszczona przez ego. Praktyki te i służące im poglądy należałoby nazwać anekumenizmem, i lepsza to nazwa niż szamanizm, który znają Ewenkowie, nie my.

Hasło „Słowianie” od początku w Tarace służyło jako określenie zainteresowań szerszych, idących nie za narodowymi, przeważnie urojonymi „więzami krwi”, i nawet nie za rodzinnym podobieństwem języków. O jaką wspólnotę tu więc chodzi? - Wspólnotę ziemi, miejsca, a przez to historycznego losu i rytmu. Dalej niż Polska sięga pewna poszerzona ojczyzna – właśnie to Międzymorze, ziemia kilkunastu narodów i języków pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Czarnym. (Pisząc to słucham Erdőszombattelki tánczene ze strony www.folkradio.hu.)

Wojciech Jóźwiak

Komentarzy nie ma.