Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2012-05-08

Piotr Jaczewski

Szamański racjonalizm cd. - Rozróżnianie duchów

Jednym ze spostrzeżeń naturalnie podążających za duchowością, niekoniecznie zwerbalizowanych jest "Relacja to podstawowa jednostka przetwarzania" tj. myślenie w kategoriach relacji.  Jest to naturalne rozwinięcie idei "Ja w relacji z ...", przez spostrzeżenie że "obiekty funkcjonują w relacyjnych układach" (np. krzesła w relacji ze stołem).
To się przekłada również na świat wewnętrzny. Dowolne doświadczenie funkcjonuje w relacji z innymi. Ja istnieje w relacji z wydarzeniami, zachowaniami, emocjami, myślami, fantazjami, komunikacją, społecznością. Dzień dzisiejszy w relacji z jutrzejszym, wczoraj w relacji z dzisiaj. Te relacyjne powiązania można tłumaczyć na różne sposoby, zgodnie z różnymi metaforami "Wszystko jest duchem"(eg. objawia się zgodnie ze swoją naturą) czy "Wszystko jest ideą"(dokładniej ideą odnośnie zachowania w relacji z ...).
Ze względu na podobieństwa można nawet posługiwać się tłumaczeniem "duchy to idee". I jest to bardzo wygodna metafora.
Są duchy ekspansywne i duchy wycofane. Idee perswazyjne i kontrolujące zachowania oraz idee tolerancyjne otwarte na dialog. Są duchy pełne mocy i idee separujące ludzi od ich mocy. Są duchy mamiące ludzi poczuciem złudnej mocy, obiecujące coś za nic, są i duchy dające wyzwania, testujące i próbujące ludzi.  Są duchy, które niewiele mówią, a dużo robią. Są i takie, które dają przekazy z których niewiele wynika poza tym, że to ekscytujące.
Relacje z niektórymi duchami są początkowo trudne, a inne są łatwe słodkie i przyjemne. W dodatku początki relacji nie świadczą o jej przebiegu: słodki duch może trzymać nóż za plecami i domagać się ofiar z serca, idea piękna i racjonalna może być podstawą dyktatury i rządów terroru.
Nawet słaby duch jest w stanie zdominować jeszcze bardziej osłabione ja, czy irracjonalna i głupia idea podbić świat.
W tym układzie umiejętnością krytyczną i niezbędną jest sztuka rozróżniania duchów, umiejętność oceny użyteczności danej idei. Zdecydowanie gdzie, kiedy, i jak dany duch może być pomocny, a kiedy będzie płatał figle, oraz czy warto płacić cenę za te figle.

c.d.n.

Piotr Jaczewski

Komentarzy nie ma.