Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2012-05-08

Piotr Jaczewski

Szamański racjonalizm cd. - intuicja rozszerzeniem myślenia.

Ciekawe rzeczy dzieją się w momencie gdy wchodzimy w trans. tj. korzystamy z transu jak(o) szamani. Metafora w owej transie staje się pełną rzeczywistością literalnie określającą postrzeganie i doświadczenie eg. Myśl, że coś jest złe staje się realnym postrzeganiem tego, jako upośledzonego, wykrzywionego, śmierdzącego, jego wyglądem,odczuciem i reakcją na owo zjawisko . Trans czy skupiona uwaga jest siłą wzmacniającą, automatyzującą reakcje.
Dla lubiących uproszczenia:
Trans + głupota = megaidiotyzm,
Trans + myślenie = Intuicja.
To daje pewne odniesienie do funkcji szamanizmu: tj. jest podwyższeniem zwiększeniem racjonalności i skuteczności w obrębie dostępnych norm kulturowych: tam gdzie myślenie jest dopuszczalne, będzie dawał świetne efekty, tam gdzie niedopuszczalne potęgował idiotyzm.
Eg. w transie/wizji można dostrzec wypartą informację(wzmocnienie percepcji!) Rozmawiasz z kimś - czujesz dyskomfort - wewnętrznie możesz dostrzec tą osobę jako zielonego potwora typu hulk.

 Tylko od ciebie zależy zinterpretowanie tej informacji i podjęcie działania eg.
-gość wkręca mnie w kupno domu, gdy obok zaraz ma stanąć autostrada (i..sprawdzam plany zagospodarowania w gminie)
-Reaguję na jego potworną siłę przekonywania - chciałbym taką mieć.(i.. pracuję nad stylem wyrażania się czy zaangażowaniem emocjonalnym)
-gość jest miły z pozoru, ale to rasowy psychopata.(i... uważam, żeby wszystkie istotne ustalenia były na papierze).
-Chciałbym zachować się jak potwór i gościa zgnieść aby uzyskać dobrą cenę. (i..wcielam się w tego potwora, zachowuję jak zielony burak...)
Prawdopodobnie każda z tych interpretacji stanowi fragment informacji obecnych w wizji. Jest wyolbrzymieniem i wzmocnieniem naszej normalnej postawy względem zjawisk.
Ups. Zapomniałbym: silne przekonania odnośnie  duchowego świata mogą narzucić ci interpretację typu: gość jest opętany przez zielonego gnoma czy zielony anioł przybył pomóc ci zwalczyć oszustwo. Podobnie zresztą nie jest wykluczona literalność i precyzja owej wizji: oto gość w ogródku bawił się w hulka z dziećmi, czy jako hulk potraktował kogoś i zakopał w ogrodzie ;)
W relacji z wizją czy związku informacji z wizją można zauważyć  samospełniającą się przepowiednię czy zasadę GIGO (Garbage In, Garbage Out - śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu). Zadaj pytanie z pozycji ofiary: "Czemu on mnie tak krzywdzi" - dostrzeż hulka i otrzymasz odpowiedź pt "To zły opętany człowiek, psychopata"
Zadaj pytanie z pozycji kontrolującego relację "Co mam zrobić?" dostrzeż hulka i otrzymasz odpowiedź "Wkurza mnie, trzeba mu  dowalić".
Ta natura transu wymusza racjonalność i pragmatyzm! Zapoznawanie się z ideami, poznawanie natury duchów..

C.D.N.

Piotr Jaczewski

Komentarzy nie ma.