Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2019-03-22

Mirosław Czylek

Słońce Polski pod wpływami Saturna, Neptuna i Plutona
Odniesienia historyczne do przełomów Barana i Byka, część II.

Tekst ten to kontynuacja poprzedniej części, w której nawiązałem do dat będących pod wpływami Urana. Jaki charakter miały te przejścia lub aspektowania (uwzględniamy wyłącznie koniunkcje, opozycje i kwadratury) do okolic 27 stopnia Barana – 2 stopnia Byka? Różne.

Lata 1138 (początek rozbicia dzielnicowego po śmierci Krzywoustego, Uran koniunkcja Słońce), 1577 i 1600 (pięcioletnia wojna z Rosją i jedenastoletnia ze Szwecją, kwadratura i koniunkcja Urana do Słońca) mają charakter destrukcyjno – rozbijający. Lata 1305 (triumfalny powrót Łokietka, opozycja Urana), 1409-1410 (wojna z Krzyżakami i strategia, poprzedzająca triumf grunwaldzki, kwadratury Urana), 1683 (odsiecz wiedeńska, Uran przez Słońce), 1768 (konfederacja barska, Uran przez Słońce), 1806/7 (udane powstanie wielkopolskie mające realny wpływ na pokój w Tylży, epizod Księstwa Warszawskiego, Uran w opozycji do Słońca) mają raczej charakter powstańczy, odradzający nawet na moment, aktywny, a nie bierny. Resztę dat (tj. 1180, 1935, 1956) można określić niejednoznacznie. Gdybym jednak miał pokusić się o ogólną ocenę, rzekłbym z grubsza, że Uran częściej okazywał się korzystny niż niekorzystny. Tego samego nie da się już powiedzieć o innych tranzytach.

Obserwując tranzyty Saturna, Neptuna i Plutona do czułego przełomu Barana i Byka, można dojść do wniosku przeciwstawnego. Bardziej widzę w tych wpływach coś gorszego niż lepszego z perspektywy historii Polski. Żeby umożliwić lepszą perspektywę dla podsumowania proponuję wykaz wydarzeń, które wypatrzyłem w kontekście tych planetarnych przejść.

INTERAKCJE SŁOŃCA POLSKI A.D. 966 Z SATURNEM:

30 maja 1505konstytucja sejmowa nihil novi. Saturn na ostatnim Raka, Neptun około 28 Koziorożca, atakują półkrzyżem Słońce Polski. Poważnie ograniczającej kompetencje prawodawcze monarchy I Rzeczypospolitej. Pełna formuła łacińska brzmiała nihil novi sine communi consensu (nic nowego bez powszechnej zgody), co należy rozumieć jako: nie można uchwalić nowego prawa, na które nie zgodzi się Sejm reprezentujący powszechny interes szlachty. (...) Konstytucja nihil novi unieważniała przywilej mielnicki i w znaczny sposób umacniała pozycję szlacheckiej izby poselskiej. Jej wejście w życie, obok wejścia w życie statutów nieszawskich, często uważa się za początek wprowadzenia demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej. Ciekawostka – przywilej mielnicki (25 października 1501 r.) to Jowisz na 28 stopniu Barana.

Marzec 1600 – przyłączenie Estonii do Rzeczypospolitej przez Zygmunta III Wazę jako casus belli dla jedenastoletniej wojny o Inflanty ze Szwedami. Saturn przechodzący dołem horoskopu (opozycja do Słońca), Uran do kwadratury ze Słońcem. Przypadek opisany szerzej w poprzednim › tekście, o oddziaływaniu Urana na polskie Słońce.

11 sierpnia 1733zbrojna interwencja Rosji, która wprowadza 32 tysiące żołnierzy. Saturn na początku Byka. Miesiąc później szlachta dokonuje wyboru Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski, zaś 10 października rozpoczyna się wojna o sukcesję Polski, zakończona sejmem pacyfikacyjnym w roku 1736. Saturn cofający się na trzech ostatnich stopniach Barana. Dalsze osłabienie państwa i ograniczenie polskiej suwerenności.

18 na 19 maja 1792 – zawiązanie w Targowicy konfederacji, mającej na celu obalenie konstytucji 3 maja. Zwrócenie się o „pomoc” wojskową do cesarzowej Rosji. Inwazja 100-tysięcznej armii rosyjskiej – rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Saturn – Neptun na 27 – 28 stopniach linii Waga – Baran. W ramach ciekawostek, dostrzegalne jest dotknięcie Uranem 15 stopnia Lwa, hipotetycznego ASC polskiego chrztu. Tego samego stopnia, przez którego Jowisz przechodził w okolicach bitwy pod Grunwaldem, a dwa stopnie wyżej (13 Lwa) przechodził podczas konstytucji nihil novi (maj 1505). Mijał też okolice 15 stopnia Lwa Saturn, gdy w połowie 1771 roku w Petersburgu nieoficjalnie położono „krzyżyk” na dalszym losie Polski (przygotowanie do pierwszego rozbioru). No i historia najnowsza – w 15 stopniu Lwa przechodził Jowisz, gdy Andrzej Duda był wybierany na prezydenta, na to również zwróciłem uwagę w poprzednim tekście o interakcjach Uran-Słońce.

9 i 22 lipca 1917 - w wyniku kryzysu przysięgowego (odmowa wierności wobec cesarzy Prus i Autro-Węgier) w Legionach Polskich Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani przez Niemców i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu. Kryzys miał bezpośredni związek ze zmianą stanowiska względem sojuszników – PPS zmienia front wojenny i staje przeciwko koalicji państw centralnych. Saturn na drugim stopniu Lwa do kwadratury ze Słońcem.

28 kwietnia 1924 - reforma Grabskiego. Marka polska została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą w kraju. Saturn trzyma 28 Wagi, opozycja do Słońca.

1 września 1939 – wybuch II wojny światowej. Saturn tranzytujący Słońce + kwadratura Plutona do Słońca z drugiego stopnia Lwa.

INTERAKCJE SŁOŃCA POLSKI A.D. 966 Z NEPTUNEM:


1138
o rozbiciu dzielnicowym napisałem również w kontekście tranzytów Urana. Rola Neptuna jest tutaj nawet większa niż Urana, ponieważ ściśle aspektuje opozycją pierwszy stopień Byka. Rola Neptuna w tranzytach na wszelkie horoskopy związane z Polską ogólnie jest niekorzystna, co wskażą kolejne daty. Tutaj Neptun rozpuścił „zintegrowane” i połączone państwo polskie.

2 marca 1384 – tutaj podjęto decyzję o powierzeniu tronu polskiego Jadwidze Andegaweńskiej. Neptun na ostatnim stopniu Barana. Tak jak w 1138 roku Neptun podzielił Polskę, tak dziwnym trafem poprzez osobę Jadwigi połączył ją z Władysławem Jagiełłą i Litwą. Neptun bardzo „lubi” wydarzenia związane z polskim katolicyzmem, więc tutaj zaznacza się bardzo mocno po raz pierwszy – Jadwiga została późniejszą świętą i patronką Polski. W sumie to trochę nie wiem, dlaczego tak się stało, ale przypuszczam, że to ze względu na wyjątkową rolę w fundowaniu instytucji kościelnych, nie zaś za wyjątkowe sukcesy polityczne. Ale to już zadanie dla historyków.

1505 – Nihil Novi to rezultat „współpracy” opozycji Saturna i Neptuna, jak wspomniałem wcześniej. Opozycja ta z końcówek znaków Raka i Koziorożca atakuje kwadraturą końcówkę znaku Barana. Czy demokracja szlachecka to był „mądry” wynalazek? Pytanie do historyków. Neptunowi z dnia 12 listopada 1669 roku ciut zabrakło, żeby ściśle wykonać kwadraturę do eksponowanego odcinka pomiędzy Baranem i Bykiem. Było blisko – połowa 26 stopnia Koziorożca. A szkoda, bo to moment przełomowy, gdy „demokracja szlachecka” zerwała sejm koronacyjny przy pomocy „liberum veto”. Tłumacząc na współczesny język polityczny – to mniej więcej taka sytuacja, kiedy rząd nie publikuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, lub gdy prezydent nie zaprzysiągł wyboru sędziów. Liberum veto to model, w którym jeden poseł (!) miał prawo zerwać sejm i unieważnić wszystko, co się w trakcie obrad odbyło.

3 maja 1791 – niespodzianka, konstytucja 3 maja. Neptun na 26 stopniu Wagi, a na dodatek retrograduje. Chyba już działa lub zacznie działać, bo ledwo rok później będzie miała miejsce konfederacja targowicka, która współcześnie w ustach polityków brzmi jak wulgaryzm. Dlaczego los splątał konstytucję z Neptunem? Bo więcej w niej symboliki i narracji okołoreligijnej, niż jej faktycznego wpływu na kondycję państwa, które było już składane do grobu przez trzech zaborców. Konstytucja 3 maja stała się takim symbolem jak królowa Jadwiga czy nawet – historia najnowsza – katastrofa smoleńska (przypomnę, że na moment tejże miała miejsce koniunkcja Księżyca z Neptunem). I jeszcze drobny szczególik – Mars na pierwszym stopniu Byka. Jak u aptekarza!

13 lutego 1834publikacja „Pana Tadeusza”. „Motyw aptekarza” powtórzony, lecz to tym razem Jowisz stoi na pierwszym stopniu Byka. Ale pójdziemy dalej, zbliżając się do Danikena i Archiwum X. Tego dnia o godzinie szóstej rano miał miejsce ingres Neptuna do Wodnika. Istnieje też szansa, że Merkury był cazimi, w sercu Słońca. Czary mary, tak że Andrzej Towiański, nauczyciel Adama Mickiewicza, by się nie powstydził. Warto było choćby dla tej obserwacji napisać i przeczytać artykuł. Jowisz – Słońce, ingres Neptuna i cazimi Merkurego w jednym. Mam nadzieję, że nie muszę przekonywać, że dzieło Adama Mickiewicza na tej liście związanej z historią Polski zasługuje na specjalne potraktowanie?

1 – 22 sierpnia 1914początek wojny Niemiec z Rosją, inwazja na Kalisz. Niby „nic” z dzisiejszej perspektywy, rzecz zapomniana, lecz całkowicie niesłusznie. Faktycznie była to zbrodnia wojenne i złamanie konwencji haskich, włącznie z pogwałceniem wszelkich praw ludności cywilnej i zburzeniem Kalisza. Neptun na 28 stopniu Raka, do kwadratury z Baranem. W ciągu roku z 68 tys. mieszkańców pozostało około 5 tys. Idealna metafora ciemnej strony Neptuna.

Lipiec 1917 – opisywany uprzednio kryzys przysięgowy, osadzenie w więzieniu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Większy wpływ Saturna z 2-3 stopnia Lwa (kwadratura z Bykiem). Neptun jednak partycypuje czyniąc jednostopniową koniunkcję z Saturnem.

26 sierpnia 1956 – śluby jasnogórskie, czyli kościół katolicki w Polsce pokazuje swoją potęgę, gromadząc na Jasnej Górze około miliona wiernych. Neptun na 28 stopniu Wagi do opozycji z Baranem, lekki wpływ Urana z 4 stopnia Lwa, kwadratura do Byka. Śluby jasnogórskie i krwawy Poznański Czerwiec, opisany wcześniej (przy okazji Urana), to losy Polski ściśle powiązane z martyrologią i mesjanizmem.


INTERAKCJE SŁOŃCA POLSKI A.D. 966 Z PLUTONEM:


1364 – ważny i dobry rok. Pluton chodzi po interesującym nas odcinku, przechodząc z Barana do Byka. 28 marca – w obecności króla Kazimierza Wielkiego arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki konsekrował katedrę na Wawelu. 12 maja – król wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej. Wrzesień – uczta u Wierzynka, prestiżowy zjazd monarchów europejskich, z cesarzem Karolem IV Luksemburskim na czele.

1939 – wybuch II wojny światowej to oprócz wpływów Saturna to czułe położenie Plutona w 2 stopniu Lwa.

13 grudnia 1981 – Stan Wojenny. Pluton 26 Wagi. Odrobinę brakuje, tak jak Neptunowi brakowało dosłownie centymetrów w kontekście 3 maja 1791 (też okolica 26 Wagi).

Mam nadzieję, że dwa teksty mówiące o szczególnie wyrazistym oddziaływaniu na odcinek 27 Wagi - 2 Byka (hipotetyczne Słońce Polski), 10 - 14 Wagi (hipotetyczne IC) i okolice 15 stopnia Lwa (hipotetyczny ASC) przekonały dużo osób, że warto się na tych miejscach skupiać, żeby dalej badawczo i profesjonalnie próbować pracować z horoskopem Polski.

Mam też wiarę, że prace te zainspirują do dalszego podejmowania wielogłosu związanego z poszukiwaniem świętego Graala, czyli astrologicznego klucza pasującego do przeszłych i przyszłych wydarzeń historycznych z Polską związanych. To jednak nie koniec, zapraszam już niedługo do tekstu trzeciego, omawiającego m.in. ogólny charakter tranzytów Saturna, Neptuna i Plutona.

Mirosław Czylek

Komentarze: 4

1. Ciekawe jakie konstelacje... • autor: Krabat (2019-03-22 20:52:35)

Ciekawe jakie konstelacje świeciły podczas powstania ludowego w 1038 roku,  najazdu Brzetysława i powrotu Kazimierza Odnowiciela?

2. kontekst • autor: maboo (2019-03-22 23:06:37)

Chciałbym się dowiedzieć do jakiej wersji horoskopu 
Polski Pan się odwołuje? Dziękuję 

[foto]3. Pierwszy akapit tego... • autor: Mirosław Czylek (2019-03-22 23:57:39)

Pierwszy akapit tego i poprzedniego tekstu wszystko wyjaśniają. 14, 15 lub 16 kwietnia 966 r. 

Przeczytanie poprzedniego artykułu jest warunkiem koniecznym, żeby przystąpić do ewentualnego szturmu metodologicznego na tą datę. Tam są udzielone odpowiedzi "dlaczego", "w jakim celu" i "czy jakikolwiek sens" ma powoływanie się na ten moment.

[foto]4. Do przeczytania • autor: Wojciech Jóźwiak (2019-04-05 15:06:11)