Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2009-10-09

Maria Piasecka

Runy - magiczny dar Odyna. Runa 2 - Uruz
Sztuka wróżenia z run


2. Uruz (Ur)

Walor fonetyczny: U


TUR, USZCZERBEK, MŻAWKA


Tur jest nieulękły
ukoronowany rozległym porożem
zwierzę dzikie niezmiernie
walczy za pomocą rogów
słynny biegacz wrzosowisk
jest zwierzęciem odważnym.

Lichy metal bywa przyczyną uszczerbku;
często ren biegnie przez głębokie śniegi.
Mżawka to łzy chmur
sprawia, że lodu ubywa
nienawidzą jej pasterze.


WYKŁADNIA TRADYCYJNA

Oto pierwiastek życiowej energii, witalności organicznej, pierwotnej prokreacji i transformacji. Uruz jest siłą kosmiczną, która nadaje formę temu, co się przejawia. Broni tej formy.

Tur jest rodzajem wołu, przypominającym dzikiego bizona, o długich rogach. Jest zwierzęciem wielkim i potężnym, znanym ze swej siły, okrucieństwa, wytrzymałości. Runiczne poematy średniowieczne wspominają tu o różnych znaczeniach: o ogniu oczyszczającym, który niszczy to, co zbędne oraz o wodzie, która opada z chmur w podobnym celu.


STRONA JASNA

Esencją Uruz jest siła witalna, wzrastająca energia emocjonalna, skierowana na zewnątrz. Energia ta daje moc, jeśli jest bezwzględnie powściągana i pozostaje pod ścisłą kontrolą. Siła Uruz może służyć ochronie "ziemi przodków" lub sama może stanowić psychiczne schronienie, schronienie dla "ja", reprezentowane np. przez mechanizmy obronne. Wznieś się ku celom wewnętrznym, wówczas przybędzie ci mocy.

Powinieneś pogodzić się ze stratą kogoś lub czegoś, do czego jesteś emocjonalnie przywiązany, co jednak pochłania sporą część twego życia, okradając cię z energii. By żyć w pełni, musisz odzyskać brakującą cząstkę samego siebie. Nastąpił czas aktywnego rozrywania ograniczeń. Szukając wśród popiołów odkryjesz nowe możliwości, nowe perspektywy.

Użyj siły, by spalić wszelkie słabości, wszystko, co niepotrzebne. Bądź stały i czujny. Organiczna esencja Uruz prowadzi do poznania, do poszerzonego rozumienia, do zdrowia i do szczęścia. (Podkowa stała się symbolem szczęścia wywodzącym się od znaku graficznego tej runy).

Uruz może reprezentować lekarza lub rzemieślnika.


STRONA CIEMNA

Nadmiar posiadania i protekcji (opieki, ochrony). Błąd w kierowaniu energiami, który niszczy i rujnuje. Może tu chodzić o energie używane w niewłaściwy sposób lub w nieodpowiednim czasie, lub o siłę stosowaną przez osobę nieodpowiednią, której jedynym pragnieniem jest kontrolowanie innych (symbol "pasterza").

Nie powściągany entuzjazm może doprowadzić do manii. Zablokowanie siły Uruz wiążę się z chorobą, niestałością, ignorancją.


SŁOWA KLUCZE

Ułatwienia: siła, ochrona, wytrzymałość, wolność, forma, zdrowie, pojętność.

Utrudnienia: słabość, obsesja, źle kierowana siła, zdominowanie przez innych, choroba, niestałość, ignorancja.


Maria Piasecka

Komentarzy nie ma.