Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

1999-09-30

Marek Rau

Ruch Neopogański (66)
Współczesny ruch neopogański w Europie

VI. Neopogaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej (część 6)

Białoruś

Na Białorusi w okresie rozpadu ZSRR powstała grupa "Krywya", (dokładnie Centrum Etnokosmogonii "Krywya"). Jej założycielami byli fizyk Sierhiej Sanko i malarz Chwiodor Kaszkurewicz. Nazwa grupy pochodzi od plemienia Krywiczów, zamieszkującego niegdyś tereny północnej Białorusi. Członkowie Centrum odwołują się do dorobku grupy białoruskich archeologów, którzy dowodzą, iż Białorusini nie wywodzą się od Słowian, lecz od zeslawizowanych Bałtów. Grupa prowadzi działalność gospodarczą i dzięki kampanii "Wilkołak", powstałej aby finansowo wspierać działalność grupy, wydaje pismo poświęcone etnologii i archeologii, pod nazwą "Krywya". Organizuje też konferencje międzynarodowe dotyczące odradzającego się pogaństwa i zajmuje się popularyzacją muzyki ludowej. Jak zauważa Piotr Wiench: "Osobliwością grupy są sympatie dla ekstremizmu prawicowego i akceptacja przemocy jako instrumentu prowadzenia polityki." 19

Marek Rau

przypisy

19 Wiench Piotr "Poszukiwacze zaginionej tożsamości. Poganie w Europie Środkowo-wschodniej." (maszynopis w posiadaniu autora) str. 45.

Marek Rau

Komentarzy nie ma.