Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

1999-09-30

Marek Rau

Ruch Neopogański (65)
Współczesny ruch neopogański w Europie

VI. Neopogaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej (część 5)

Estonia

W latach dwudziestych w Estonii powstał ruch neopogański o nazwie "Taara". Jego głównymi teoretykami było małżeństwo: Kustus Utuse, oficer armii estońskiej i Maarda Lepp, pisarka. Ruch ten nawiązywał do pogańskich tradycji ugrofińskich i postulował kształtowanie kultury w oparciu o rodzimą tradycję. Po rozpadzie ZSRR ruch neopogański zaczął się odradzać w formie zdecentralizowanych inicjatyw lokalnych. Przekładem takiej inicjatywy może być powstanie klubu ochrony dziedzictwa "Tolet", który działał w Tartu w latach 1987-94. Członkowie klubu, między innymi Art Lete, obecnie wicedyrektor Estońskiego Muzeum Narodowego w Tartu, organizowali obchody świąt kalendarzowych, prowadzili też działalność wydawniczą (pismo "Hiis" co oznacza "święte drzewo"). Inny ośrodek działalności neopogan to, złożony przez Addolda Mossina, ośrodek pogański, mieszczący się w zakupionych do tego celu zabudowaniach wiejskich, około 40 km od Tartu. Powstaje tam obecnie drewniana świątynia, w której odbywać się będą obrzędy. Mossin nawiązuje do tradycji estońskich szamanów "hiislarów", twierdzi, że tradycje te przetrwały w jego rodzinie i zostały mu przekazane przez dziadków. Grupa ta wydaje swoje własne czasopismo. 18

Marek Rau

przypisy

18 Wiench Piotr "Poszukiwacze zaginionej tożsamości. Poganie w Europie Środkowo-wschodniej." (maszynopis w posiadaniu autora) str. 43-44

Marek Rau

Komentarzy nie ma.