Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2014-05-06

Ratomir Wilkowski

Rodzimy Kościół Polski - nowelizacja założeń

Rodzimy Kościół Polski, związek wyznaniowy nawiązujący do etnicznych wierzeń Słowian, opublikował w 2013 r. znowelizowaną i poszerzoną wersję swoich założeń

Rodzimy Kościół Polski, związek kontynuujący przedchrześcijańską wiarę Słowian, po przeszło 18 latach od swej rejestracji zaprezentował znowelizowaną i poszerzoną wersję swoich założeń. Broszurę programową, zawierającą podstawy teologiczne związku, a także jego statut, przedstawił w publikacji tradycyjnej jak również udostępnił do pobrania w wersji elektronicznej.

Rodzimy Kościół Polski, będący obecnie najstarszym funkcjonującym ugrupowaniem rodzimowierczym i uznawany za spadkobiercę wcześniej istniejącego „Świętego Koła Czcicieli Światowida”, dokonał rejestracji w MSWiA w 1995 r. Związek  reprezentuje wyznanie henoteistyczne (będące formą politeizmu), silnie nacechowane panteizmem. Sam termin Kościół został w nazwie związku użyty wyłącznie w znaczeniu religijnej organizacji wyznawców i jej duchowieństwa.  Więcej o samym związku jak i jego założeniach we wspomnianej wyżej publikacji, w przygotowanym do druku dokumencie w formacie PDF.


Rodzimy Kościół Polski
Statut - Historia - Założenia programowe - Kult - Etyka - ObrzędyRatomir Wilkowski

Komentarzy nie ma.