Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2012-06-18

Piotr Jaczewski

Rapport - ekspansja nieświadomości

Przy czytaniu cyklu Rozwój kwantowej świadomości nie mogę oprzeć się wrażeniu, że im dalej Matylda wędruje od teorii cybernetycznej tym lepiej i swobodniej jej się myśli.
Holibka jak by powiedział Harry Potterowy gajowy,  ani chybi gdy czytam "psycholog cybernetyczny" "psychologia cybernetyczna" jawi mi się przed wewnętrznym okiem BORG. You will be assimilated. Resistance is futile. Zostaniesz zasymilowany. Opór jest daremny..
Albo bardziej zwyczajnie mam wyrobione zdanie o idei przeniesienia i przeciwprzeniesienia i zawiera się ona w 3xB. (Bullshit!).
Zacznijmy od przeniesienia: To zwykły opis hipnotycznego Rapportu ("bycia na fali", w hipnozie jest to odrobinę szersze pojęcie określające responsywność klienta i jego gotowość realizowania sugestii.) i związanej z nim regresji. I to jest komediowe oraz paradoksalne, bo idee psychodynamiczne w tym momencie dokonują projekcji: usuwają oddziaływanie terapeuty, a przypisują przyczyny klientowi. Czysty narcyzm tych idei.
Podobnie z przeciwprzeniesieniem: O to klient, śmie kalać uczuciami i fantazjami Jego Obiektywność Terapęutę!
Relatywnie dobrze wypada tutaj mindell, ze swoją adekwatną teorią zaśnienia, procesu w którym w relacjach jedna strona skłania drugą do zachowania się zgodnie ze swoim wewnętrznym procesem(eg. terapeuta do zachowania jako jedna z wewnętrznych postaci klienta). Od strony hipnozy patrząc rapport jest wykładnią intensywności i głębi relacji. Przez głębię rozumiem tutaj ważność, ale też "przestrzenność' komunikatów(szerokozakresowe odwoływanie się do aktywnej w drugiej stronie psychologicznej czasoprzestrzeni)..
I z racji tego, że nasza komunikacja odbywa się w pętli sprzężeń zwrotnych nic dziwnego, że czasem owe sprzężenia wywierają znaczący wpływ na zaangażowane w nie osoby. O to "nieświadomość" czyli to czego nie zauważamy zaczyna kształtować nasze zachowania.  Tu zasada jest prosta:
Im intensywniejszy rapport(TRANS) tym większa nieświadomość reakcji.
I cudowne jest obserwować jak teorie mogą ogarniać to wszystko, asymilować niczym BORG. O to:
Przeciwprzeniesienie jest rozpatrywane teraz w kategoriach jego różnorodności. Obecnie rozróżnia się przeciwprzeniesienie syntoniczne, czyli współbrzmiące, jak i dystoniczne - niewspółbrzmiące.
Terapeuta może mylić się lub mieć rację. Fantazje dają się przypisać klientowi lub nie.
POEZJA dla szukających znaczeń tzw "mądrych pojęć".

Piotr Jaczewski

Komentarzy nie ma.