Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2016-01-16

Piotr Jaczewski

Pierwszy impuls
Klątwa demona

Imaginaryjne zanurzanie się w świecie sensorycznych wrażeń rekonstruowanych, rozwijanych, śnionych wewnętrznie pozwala dotrzeć do pierwszego impulsu. Owa sensoryczna świadomość osadzona w teraz jest sama “pierwszym impulsem“ i niesie ze sobą cały bagaż naszej emocjonalności.

To oznacza łatwość reagowania, otwartość, dziecięcą ciekawość świata, ale też dziecięce przerażenie, łatwość frustrowania się, gniew, panikę i poczucie winy. Ot. Przeżywanie świata z perspektywy lat 6,9,12, gdy nie ma wystarczająco rozwiniętych buforów pozwalających filtrować wrażenia.

Wymagający rodzic, guru, mistrz, autorytarny władca objaśniacz mroków świata jest wtedy niezbędny, w równym stopniu co emocjonalna otulina pozytywnych wrażeń matczynej opiekuńczości. Lgniemy w tym stanie niczym ćmy do źródeł yang i źródeł yin niezależnie od skutków tego lgnięcia. Krótki jest żywot młodych owadów.

Zasadniczo sposobem na dzieciństwo jest przeżycie dzieciństwa. Niektóre strategie zachowań możemy wykształcić tylko działając i doświadczając. I tyczy się zarówno świata wizji, jak i towarzyszącej temu hiperwrażliwości wzmocnionej przebywaniem tu i teraz, oraz sprzężenia pomiędzy nimi. Zaiste “marchewka hiperprzestrzennego wzroku” i “brokuł odwagi i męstwa” smakują lepiej niż “znowu rozgotowałam, ale ma ci smakować” oraz “dziś też będą brokuły”, ale przebywanie w takim stanie podwyższonej wrażliwości jest psychologicznie kosztowne. Pierwszy impuls kosztuje. Zdolność do refleksji, kryteria podejmowania decyzji,  przewidywanie konsekwencji działań zostają zaburzone, gdy zalewają je informacje płynące ze zmysłów. Czasem skutki tego odstępstwa od normy są fatalne, czasami pożądane.

Tymczasem Imaginarium jest autoteliczne (z definicji!) Tu można odkryć wewnętrzne postaci objaśniające świat dookoła, dostarczające pozytywnych wrażeń i celowo pracować nad zdolnością do refleksji, kryteriami podejmowania decyzji i dostrzeganiem przyczyn i skutków. W świecie, w którym możesz wszystko, odkrywa się prędzej lub później, że nie wszystko jest równie “mądre”.

Pierwszy impuls nie musi być jedynym!

Piotr Jaczewski

Komentarzy nie ma.