Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2008-05-21

Hariang Kaur

Ośmioczłonowa ścieżka jogi
Ścieżki jogi opisane przez Patandżalego w Jogasutrach


Powyższy rysunek przedstawia ośmioczłonową ścieżkę jogi. Ścieżki te opisał Patandżali w Jogasutrach. Joga oznacza zjednoczenie, unię. Stan zjednoczenia - Wyższej Jaźni - osiągnąć możemy praktykując każdą z wyżej wymienionych. Patandżali wskazał osiem ścieżek, po których - symbolicznie - idąc, mamy szanse dotrzeć do Wyższej Jaźni.  Ustawiając te osiem ścieżek w formie drabiny, gubi się dynamikę aspektów pomiędzy nimi, ale podkreśla naturę praktykowania.

I tak, w zależności od poziomu, na jakim znajduje się świadomość i nieświadomość, od karmy - indywidualnej, rodzinnej, lokalnej czy narodowej, od doświadczeń, jakie stały się naszym udziałem oraz innych zależności, wybieramy ścieżkę, na którą wstąpić chcemy. Najpierw więc potrzebna jest decyzja, wola. Drogą bowiem, szeroką i wygodną, kroczy znakomita większość populacji, na ścieżki decydują się wstąpić nieliczni. Ścieżki bywają niebezpieczne, nieprzewidywalne, za każdym krokiem postawionym na ścieżce czai się wolny wybór i odpowiedzialność za jego dokonanie. Ścieżki wydają się być wyboiste, pełne przeszkód, kręte i trudne. Niemniej jednak z każdym kolejnym krokiem poszerza się percepcja tego, który idzie i szybciej można dotrzeć na szczyt, a będąc coraz wyżej, ze ścieżki zaczyna widoczne być to, co z drogi długo jeszcze nie będzie.

Zacząć więc można od najmniej subtelnych ścieżek, Jama i Nijama, które w swej konstrukcji podobne są do chrześcijańskich dziesięciu przykazań. Jama, czyli: nie krzywdzenie, prawdziwość, nie kradzenie, kontrolowanie zmysłów i nie zaborczość. Nijama to: czystość, zadowolenie, zapał, studiowanie oraz oddanie. Jama, to wybór powściągliwości moralnej w zewnętrznych sytuacjach, Nijama natomiast, jest przestrzeganiem codziennych praktyk pomagających oczyścić ciało i umysł. Zakazy i nakazy tych ścieżek, to sposób na opanowanie umysłu negatywnego, którego żywiołami jest ziemia i woda, czyli nawyki i odruchy emocjonalne. Ścieżki ta wydają się być proste i dostępne są dla każdego.

Praca na kolejnych ścieżkach - Asana i Pranajama - to praca prowadząca do mistrzowskiego opanowania oddechu i ciała, czyli do opanowania elementu ziemi, wody, ognia i powietrza. Wszystkie nasze przyzwyczajenia i nawyki, w końcowej fazie uzewnętrzniają się w ciele. Sposobem więc na ich zmianę, może być właśnie praca z nim. Ponieważ ciało fizyczne jest najmniej subtelne, dlatego próbując w ten sposób zmienić nawyki, musisz liczyć się, ze będzie to proces długotrwały. Praktykowanie ścieżek Asany i Pranajamy nie oznacza jednak, że nie dotyczą cię dwie poprzednie. Z symbolicznego opisu mogłoby wynikać, że każda jest oddzielna i niezależna od pozostałych. Jest to jednak złudzenie. Tak więc, jeśli szczerze chcesz dążyć do Wyższej Jaźni pamiętaj, że ścieżka Asana bez uwzględniania dwóch poprzednich, a i następujących po niej, zaprowadzi Cię co najwyżej na pierwsze miejsce najbardziej rozciągniętych wśród ćwiczących.

Kiedy masz przekonanie, że jesteś gotowy na coś więcej, zacznij szukać ścieżki pozbawionej dogmatów, metafizyki i egzotycznych rekwizytów. Możesz spróbować techniki Kundalini Yogi, która pracuje z energią. Poprzez praktykowane w Kundalini Yodze asany oraz techniki oddechowe i medytacyjne, oczyścisz podświadomość i nauczysz się, jak nie dopuszczać do przekładania się powstających myśli, na emocje. Praktyka Kundalini Yogi łączy w sobie aspekty każdej z ośmiu ścieżek. Oznacza to tyle, że stosowane w Kundalini Yodze dynamiczne zestawy ćwiczeń, relaks i medytacje, prowadzić cię mogą do miejsca, w którym doświadczać będziesz emocji, jednocześnie pozostając w środku cichym i spokojnym. Nie popadnij jednak w zachwyt nad nowymi możliwościami. Zanim bowiem osiągniesz ten etap, czeka na ciebie twoja podświadomość, bez oczyszczenia której, trudno mówić o poszerzaniu i rozwoju świadomości, chyba że na drodze oświecenia, które przychodzi z zewnątrz i zdarza się mistykom. Jeśli jednak horoskop twój nie wskazuje na takie możliwości, czeka cię wysiłek i praca nad sobą. Dopiero później odsłonić może się tajemnica. A jeśli myślisz, że to, co nazywasz oświeceniem, zdarzy ci się bez podjęcia starań, bez wysiłku i z lekkością, to znaczy, że umysł twój właśnie zwiódł cię na manowce. Jeśli chcesz rozwijać duchowość, cokolwiek rozwój ten dla ciebie oznacza, to zauważ, że żaden Mistrz, Nauczyciel, Guru, nie praktykował popularnych za Zachodzie i tzw. miękkich technik. Są to narzędzia pomocne, oparte na znajomości psychologii człowieka, ale przydatne być mogą tylko dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę ze świadomością, a i to nie zawsze. Jednak i ty, który zaczynasz dopiero, bądź czujny. Bo jeśli twoja uwaga skupiać się będzie na coraz to nowszych i atrakcyjnych tematach, znaczyć to będzie, że utknąłeś, że twoje ego szuka formy, a nie treści. Energia bowiem podąża za uwagą i dlatego nie jest możliwe jej skupienie - potrzebne do rozwoju i poszerzenia świadomości - jeśli jesteś tak rozproszony. Wiedz też, że podstawowym testem, jaki przyjdzie ci zdać, będzie test wytrwałości na wybranej przez ciebie ścieżce. Jeśli jednak jakiś czas temu wybrałeś którąś ze ścieżek, a teraz czujesz, że jesteś gotowy, aby spróbować trudniejszego szlaku, to wybierz się w tę podróż, tylko najpierw spróbuj rozpoznać, jakie są prawdziwe powody i chęci tej zmiany. Zbyt wielu już zakręciło się, wpadając w sidła mody na rozwój duchowy lub projektując swoje oczekiwania na osobę nauczyciela i skupiając się na nim, zamiast na technice, której naucza. Staraj się abyś następnym nie był ty. Uczącemu oddaj to, co należne za naukę techniki, ale skupiony bądź na samej technice, bo o nią tu chodzi i o twój rozwój. Nie projektuj swoich pragnień i wyobrażeń na nauczyciela, bo prędzej czy później doznasz zawodu. Kiedy przyjdzie czas, że dzięki naukom, jakie otrzymałeś, będziesz gotowy powierzyć się całkowicie, kiedy odczujesz w sobie ten stan oddania - wtedy dopiero pojawi się Mistrz. Jest bowiem tak, że gdy powierzasz siebie, pojawia się Ten, który bierze za ciebie odpowiedzialność. Mistrzów jest wielu, tych żyjących i nie, tyle że nie mogą nic zrobić dopóki ty sam się nie powierzysz.

Nie zapomnij też, że techniki, które pracują z energiami dają możliwości i efekty, o których do tej pory tylko czytałeś, że są możliwe. Dane ci będzie odkryć wiedzę, ale nie tę książkową, nabywaną pamięciowo, tylko tę bezpośrednią. Poznasz może i to, co ludzie zwą jasnowidzeniem i jasnosłyszeniem. Znajdziesz to wszystko, a raczej znajdować będziesz, krok po kroku, bez żadnych już starań i wysiłków. Tutaj jednak, czekać będzie na ciebie twoje ego duchowe. To w tym miejscu właśnie, przyjdzie ci przejść przez symboliczne ucho igielne, które pierwsze, znajduje się na wysokości serca. Jest to miejsce, w którym łączy się Dolny Trójkąt czakr z Górnym Trójkątem. Serce jest miejscem, w którym podejmiesz decyzję, czy to, co osiągnąłeś, chcesz wykorzystać dla własnych korzyści czy dla dobra ogółu, a decyzja ta będzie może najtrudniejszą, jaką przyjdzie ci podjąć, bo siła kuszenia Shakti jest niewypowiedzianie wielka. Jeśli uda ci się oprzeć tej sile, dopiero wtedy twoje działania wolne będą od aspektu "ja".

Bądź w całej swojej wędrówce bardzo uważny, bo każdy człowiek, każda sytuacja czegoś mają cię uczyć. Jeśli odbierzesz te lekcje we właściwym czasie, nic nie może ci się przydarzyć, czego byś nie chciał. Pamiętaj więc, nie wypatruj zmian, które przychodzą krokiem słonia, ale tych, które nadchodzą lotem motyla.


Hariang Kaur
Krakowskie Centrum Kundalini YogiHariang Kaur

Komentarzy nie ma.