Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2013-01-17

Wojciech Jóźwiak

Oktotopos - jak się ma do domów?

(Fragment tematu, który przedstawiam teraz na kursie w Akademii Astrologii - dla zachęty - WJ.)

Przypominam, przedstawiłem na początku (patrz: Korepetycje - ćwiartki horoskopu) następujący podział horoskopu i związane z nim hasła-znaczenia:

Ale astrologiczna tradycja używa, albo tradycyjni astrologowie używają innego, chociaż podobnego podziału (przestrzeni lokalnej), czyli systemu DOMÓW. Domów jest 12, są numerowane od 1 do 12 (częściej I do XII, ale ja nie lubię rzymskich cyfr :) i związane są z nimi znaczenia, które dopisałem na tym rysunku:

10
Mniejsze szare napisy oznaczają znaczenia-hasła, które przypisywano na początku, już w starożytności:
Vita, Lucrum, Fratres, Genitor, Nati ac Valetudo / Uxor, Mors, Iter et Regnum, Benefactaque CarcerCzyli: "Życie, Zysk, Bracia, Rodzic, Potomstwo i Zdrowie / Żona, Śmierć, Podróże, Władza, Łaskawość, Więzienie".
Niebieskie grube napisy - to przyjęte później i obecnie znaczenia domów, czyli jakby ich "znaczenia rozszerzone". Jakie widzimy zmiany? -
Dom 1 przyjął znaczenie: "ja" - czyli główna "wizytówka" horoskopowanej osoby;
dom 2 - bez zmian od starożytności: majątek, dochody czyli sprawy materialne,
dom 3 - dawniej "Bracia", przez co rozumiano w ogóle rodzeństwo i bliskich krewnych, co poszerzono do bliskich znajomych w ogóle, bywa też dodawane znaczenie: "krótkie podróże".
Dom 4 - dawniej "Rodzic" (Genitor) czyli ojciec, co poszerzono na rodzinę, dom i pochodzenie;
dom 5 - dawniej "Nati", potomstwo czyli "urodzeni - przez horoskopowanego" i znaczenie tego domu najbardziej chyba poszerzono: od dzieci na wszelką ""produkcję", twórczość, oraz dość zagadkowo dla mnie na zabawy, występy, przyjemności i miłostki, czyli (tak to chyba poważnie należałoby sformułować---) niezalegalizowane związki erotyczne. Ponieważ w tym systemie dom odpowiada znakowi, to dom 5 odpowiada 5-mu znakowi czyli Lwu - stąd zapewne te skojarzenia.
Dom 6 - było zdrowie, dodano pracę oraz opiekę nad chorymi, a także służbę w obu znaczenia: że horoskopowany komuś służy lub że dom ten przedstawia osoby które jemu służą. To ostatnie znaczenie dziś raczej przestarzałe, ale może niektórzy astrologowie rozciągają je na zatrudnianych pracowników.
Dom 7 - klasycznie "żona", co się uogólnia na małżonka dla obu płci, oraz dodano znaczenia: umowy i spółki. W najszerszym uogólnieniu: wszelkie życie towarzyskie i społecznie. Źródłowy punkt tego domu czyli descendent zaczął być rozumiany jako "ty" czyli osoba lub osoby, z którą/którymi horoskopowany jest blisko związany, czyli (w jakimś sensie) partner.
Dom 8 - od starożytności złoczynny "dom śmierci", to znaczenie rozszerzono na :"korzyści ze śmierci" czyli spadki, a to jeszcze dalej (rozszerzono) na "wszelkie zarządzanie nie-swoimi pieniędzmi". Odpowiada Skorpionowi.
Dom 9 - "podróże", dodawano: wiedza, wykształcenie, oraz "wyższe" zainteresowania jak religia, filozofia itd., także nauczanie innych.
Dom 10 - klasycznie: władza, dodano: zawód, kariera, zawodowa kariera. Z d. 10 bywało łączone znaczenie "matka", ale chyba od dawna nieużywane.
Dom 11 - "łaskawość" albo raczej "łaskawcy" czyli osoby popierające, dziś raczej się mówi: przyjaciele.
Dom 12 - więzienie; to bardzo ciasne znaczenie rozszerzono na wszelkie przeszkody i ograniczenia, przede wszystkim te, które utrudniają poruszanie się po świecie, więc w tym np. niesprawność nóg. (Czemu przeczy swoim horoskopem Madonna, która kilka planet w tym Słońce ma w 12 domu, a swobodnie hula po świecie i obie nogi ma w porządku.) Odpowiada Rybom, ale tu związków nie widać.
Domy nr 6, 8 i 12 były/są uważane za złoczynne.

Jak się ma jeden system do drugiego? W modelu osi-i-sektorów-międzyosiowych jest 8 wyróżnionych sektorów, ale ktoś może powiedzieć, że jednak 12:

Niby można i tak, ale oba te systemy są jednak nieporównywalne, niewspółmierne. Głowna różnica polega jednak na tym, że najwyraźniej NIE MA żadnych różnic miedzy działaniem planety po jednej i po drugiej stronie którejkolwiek z osi. Więc osie (asc, mc, itd.) NIE ROZDZIELAJĄ obszarów o różnym znaczeniu.
Mimo tej niewspółmierności, oba systemy w pewien sposób wpływały na siebie. Co ja rozumiem tak, że z systemu "osi-i-sektorów" (można utożsamić go z systemem Guinarda, który on nazwał OKTOTOPOS), który jest prawdziwy, coś jednak przeciekało do swiadomości i poglądów astrologów "12-domowych", chociaż ci posługiwali się niepasującą skalą.
Jakie widać podobieństwa znaczeń?
Okolica ascendentu,"ja" - ma to samo znaczenie co dom 1.
Obszar miedzy asc. a MC, "Liberalizm" - ma podobny "klimat" do domu 11 - "Przyjaciele". (Ale dom 12 nie ma odpowiednika w oktotoposie.)
Okolica MC - dość zbieżna z obu domami po obu stronach MC, czyli z d. 10, władza-praca-kariera, i z d. 9, podróże-wiedza.
Sektor między MC a desc., "Solidarność" lub "Trzymanie się razem" - pewien luźny związek z 8-ym domem jest... Ale luźny.
Okolica desc. - odpowiada domowi 7 (czyli górnej połowie obszaru przy desc.)
Sektor miedzy desc. a IC, "Dzieło" - przypomina zarówno dom 5 ("produkcja, twórczość") jak i dom 6 (w sensie "praca").
Okolica IC - odpowiada domowi 4 (czyli prawej połowie obszaru przy IC). W luźniejszym sensie można tu dołączyć dom 3: "bliskie otoczenie", lewa połowa tamtego obszaru.
Sektor między IC a ascendentem - nie ma podobieństwa znaczenia do domu 2.

Wojciech Jóźwiak

Komentarzy nie ma.