Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2012-10-23

Wojciech Jóźwiak

Międzymorze po Kongresie Wiedeńskim

Międzymorze ABC czyli między Adriatykiem, Bałtykiem i Czarnym Morzem można definiować poprzez fizjografię, czyli góry, rzeki, klimat i zlewiska mórz. Ale nie byłoby zjawiska Międzymorze, gdyby nie historia: taka a nie inna.

Historycznie zaś najprościej jest zdefiniować Międzymorze jako obszar tych państw Europy, obecnie niepodległych, które w okresie Pierwszej Nowoczesności, czyli między Kongresem Wiedeńskim, rok 1815, a I Wojną Św. 1914, znajdowały się pod panowaniem któregoś z ościennych mocarstw: Rosji, Turcji, Prus/Niemiec lub Austrii.

To przedstawia poniższa mapa, wzięta z bardzo pożytecznej strony www.hist.cam.ac.uk/computer-office/it-facilities-for-academic-staff/teaching-aids/maps, obrazek „Europe after the Congress Of Vienna” - na której obrysowałem grubą purpurową kreską dzisiejsze kraje Międzymorza.

Przy zastosowaniu powyższej reguły, pod Międzymorze podpadnie także Finlandia! Oraz Cypr – jeśli umówimy się, że w Europie.

Grecja uwalniała się spod Turcji (co trwało) od 1830, Serbia już od 1816, Bułgaria od 1878, podobnie Rumunia. Co nie zmienia głównego sensu, że wcześniej i długo pozostawały w kolonialnej zależności od państwa Osmanów. Tym co wyróżnia Międzymorze w przyjętym sensie, to właśnie pozostawanie w zależności, w jakimś stopniu kolonialnej.

Wydarzeniem, które ostatecznie uformowało Międzymorze, było podporządkowanie tych krajów rządom komunistów i ich socjotechnice. „Czerwony potop” ominął Finlandię i Grecję.

Wojciech Jóźwiak

Komentarze: 2

1. Finlandia • autor: Krabat (2012-11-11 11:56:09)

Czerwony potop niezupełnie ominął Finlandię. Najpierw przegrana de facto Wojna Zimowa i utrata terytoriów, potem znaczna zależność od ZSRR.
 

[foto]2. Ale... • autor: Wojciech Jóźwiak (2012-11-11 12:21:58)

...Finowie nie przeszli komunistycznej tresury jak my. Częściowo wprawdzie z Rosją przegrali, ale i wygrali, bo obronili swoją wewnętrzną niezależność. Ich rządy zostały zmuszone do ugody z ZSSR, ale nie do kapitulacji i wydania kraju na pastwę wrogów.