Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2017-01-23

Piotr Jaczewski

Mashup humoru
Klątwa demona

Zasadniczym problemem naszej percepcji jest jej jednowątkowość, mamy jeden obraz świata(cel, sens)...w jednym kontekście (relacja, bieżąca aktywność). Nasze automatyczne, wielowątkowe procesy służą podtrzymaniu owej jednomyślności. I to tworzy paradoksy.

Zwykle ręka lewa nie uderza prawej gdy ta sięga po cukierka. Po osobie która zjadła cukierka, jej światopoglądzie i relacjach oraz tej, która przeżywała cukierkowy haj przychodzi inna, dziwna, obca postać z dużo mroczniejszym światopoglądem i wygraża poprzednikom, po to by kolejna toczyła się w kąt jęcząc w poczuciu winy i sypiąc wokół popiołem, aż przyjdzie następca i wytknie błędy otoczeniu.. słowo po słowie toczy się nasza przyczyna i skutek oraz wewnętrzna narracja na ich temat..

Ta jednowątkowość w oczywisty sposób tworzy wieloznaczności. Język jako narzędzie komunikacji (świadomości) budzi zderzenie pomiędzy czasoprzestrzenną lokalizacją A i B. I istnieje tylko jeden sposób* na to by ten konflikt został rozwiązany. Humor. Tj. oba sygnały muszą zaistnieć w nowy sposób. Musi powstać mashup. Elementy jednej rzeczywistości(celu i kontekstu) muszą przeniknąć do drugiego, ale oba muszą być oddzielone.

Jednak humor to gniew bez gniewu, napady paniki bez lęku, wstyd bez winy, apokalipsa naszego JA wymieszanego z innymi. Jeśli ja jestem po części tobą, a ty po części mną to kto jest kim? Ja muszę kochać mocniej, Ja muszę mieć więcej siły - pod groźbą dezintegracji, ciągłego życia w lęku, gniewie i wstydzie.. Tak humor wyprowadziwszy nas z piekła ignorancji przeciąga przez ucho angielskiego, czarnego humoru prosto w najczarniejsze depresyjne otchłanie.

*Strategia typu “miłość” pochłania oba sygnały, strategia typu “moc” tłumi słabszy sygnał.

Piotr Jaczewski

Komentarzy nie ma.