Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2008-05-21

Hariang Kaur

Kundalini Yoga
czyli czego spodziewać się można

Mówi się, że Kundalini Yoga prowadzi do obudzenia i podniesienia uśpionej u podstawy kręgosłupa energii kundalini, mówi się, że jest niebezpieczna, mówi się wiele, ale to tylko wyobrażenia, przemyślenia czy idee i nie są one rzeczywiste, dopóki pozostają w sferze umysłu. Wiedza jest potrzebna, ale bez doświadczenia tego, co się wie, człowiek, jak zombi, porusza się po labiryncie myśli. Dlatego najpierw można rozpoznać, że istnienie nie kończy się na ciele fizycznym. Potem poznać wiedzę na temat prany, apany, ciał subtelnych i czakr oraz tego, że w pradawnej nauce energię, która została zablokowana w muladharze, najniższej z czakr, nazywa się energią kundalini. Można dowiedzieć się, że podczas praktyki, ciśnienie prany i apany wytwarzane w ośrodku pępka powoduje, że dwie te energie zmieszane ze sobą wytworzą w ośrodku pranicznym ogromne ciepło, zwane białym ogniem. Można usłyszeć, że wywiera się w ten sposób napór na kundalini, aby ją przebudzić i podnieść nerwem duszy, czyli Shushumną, poprzez wszystkie czakry, przebić się przez zamknięcie szyi i doprowadzić do czakry korony. Można wiedzieć, że aby spowodować podniesienie energii kundalini należy stosować zamknięcia, dzięki którym wytwarzane jest ciśnienie pozwalające energii kundalini wznosić się. Potem jednak, aby nie pozostać teoretykiem, trzeba doświadczyć tego wszystkiego, bo przecież w fizycznej rzeczywistości, te czakry są czymś wyimaginowanym, niewidocznym, kundalini jest tylko określeniem, nazwaniem pewnego stanu, a podniesienie kundalini to nazwa procesu. Używa się takich określeń, ponieważ na pewnym poziomie świadomości słowa mają znaczenie. Nie wystarczą one jednak do przebudzenia tej energii i urzeczywistnienia jej w sobie, bo samo mówienie o kundalini i utrzymywanie jej wizji w umyśle nie sprawi, że zostanie ona uruchomiona. Jednak i praktyka nie oznacza, że natychmiast proces jej wznoszenia zostanie pobudzony i dozna się oświecenia. Miedzy początkiem praktyki a oświeceniem zdążysz jeszcze poczuć się bezpiecznie, uwolnić od lęku, odkryć w sobie siłę woli i realizacji, odkryć miłość, nauczyć się komunikować i wyrażać siebie, poznać światy subtelne i siły nimi rządzące. Na końcu zaś, kiedy już będziesz zintegrowany i opanujesz siebie samego, osiągnąć możesz oświecenie, tyle że wtedy słowo to, będzie miało już zupełnie inny wymiar i znaczenie.

Zachęcam każdego do obudzenia świadomości, do stawienia czoła umysłowi i ego oraz do odrzucenia lęków. Budujcie siłę waszego układu nerwowego, a przez to waszego charakteru i praktykując bądźcie szczęśliwi pośród wyzwań życia i wdzięczni w każdej jego chwili, bo nie ma niczego bardziej dogłębnego, co zabierze was do rdzenia waszej istoty, by wsłuchać się głęboko i usłyszeć puls Stwórcy we wszystkich ludziach i wszystkich rzeczach.

Poniżej, zamieszczam opis struktury zajęć Kundalini Yogi, którą nazywa się jogą świadomości. Jest to dynamiczna forma jogi zawierająca elementy takie jak asany, pranayamy, mantry, relaksację i medytację. Każde zajęcia to oddzielny zestaw ćwiczeń tzw. kriya, na którą składają się odpowiednio połączone i wykonywane po sobie asany. Każda asana wykonywana jest z właściwym dla danej pozycji oddechem. Kriya ma na celu pobudzenie, uruchomienie i przemieszczenie energii. Odpowiednie gruczoły i odpowiadające im na poziomie fizycznym czakry, połączyć można m.in.siecią trójkątów. W tak powstałych układach trójkątów dokonuje się stała wymiana informacji i przepływ energii zgodnie z zasadą ujemnego sprzężenia zwrotnego, które stanowi fundamentalny mechanizm samoregulujący. Na poziomie fizycznym poprzez pracę z ciałem regulowana jest praca gruczołów i systemu nerwowego, a na poziomie subtelnym stan czakr i ciał subtelnych. Praktyka to również praca nad giętkością kręgosłupa, którego odpowiednikiem na poziomie subtelnym jest kanał shushumny, przez który płynie energia kundalini.

Po wykonanej kriyi przechodzi się do głębokiej relaksacji przy muzyce, kiedy ciało jest na tyle zmęczone, a oddech spokojny, że możliwe staje się doświadczenie zwolnienia procesu kreacji myśli, a tym samym przebywanie w ciszy swojego umysłu. Taka forma relaksu jest bardzo odprężająca, bo o ile na co dzień mamy możliwości i umiemy już sprawić, aby ciało nasze odpoczęło, o tyle rzadko albo wcale nie mamy możliwości uspokojenia swojego umysłu. I tego właśnie też uczymy się praktykując Kundalini Yogę.

Klasa, jak nazywane są pełne zajęcia, kończy się medytacją, która niewiele jednak ma wspólnego z popularnie postrzeganym medytowaniem, czyli siedzeniem w ciszy. Medytacja Kundalini Yogi jest procesem służącym oczyszczaniu podświadomości z negatywnych wzorców. W trakcie standardowo trwającej 11 minut medytacji, najpełniej doświadczyć możemy swojej słabości i siły. Jest to czas spotkania z samym sobą. W umyśle, w trakcie tych 11 minut odtwarzane są zapisane wzorce zachowań i postrzegania siebie. Wtedy właśnie świadomie doświadczyć możemy działania umysłu negatywnego i pozytywnego. Wtedy też dane jest nam poczuć różnicę pomiędzy stanem umysłu podczas relaksu, a jego szaleństwem w trakcie trwania medytacji. Yogi Bhajan, Mistrz Kundalini Yogi mówił, że jeśli w trakcie medytacji jest ci miło i przyjemnie to znaczy, że robisz coś innego.


Hariang Kaur
Krakowskie Centrum Kundalini YogiHariang Kaur

Komentarzy nie ma.