Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2014-07-22

Wojciech Jóźwiak

Krótka wyliczanka, co robią ega

Ega, liczba mnoga od ego, różnych typów enneagramu. Co te ega robią:

  1. Ego Ósemki-Szefa złości się (oburza) na swoich wrogów, którzy śmieli rzucić mu wyzwanie lub stawić opór – i obmyśla, jak ich słusznie ukarze i weźmie odwet.

  2. Ego Dziewiątki-Mediatora złości się (naburmusza) na tych, którzy zakłócają mu jego spokój: czegoś od niego chcą, zawracają mu głowę – i obmyśla, czego by dokonało, gdyby miało święty spokój, pełną swobodę, zapewnione warunki itd.

  1. Ego Jedynki-Perfekcjonisty złości się (pała świętym oburzeniem) na tych, którzy śmią naruszać jedynie słuszne zasady, którymi Jedynka żyje – i obmyśla, jak zaprowadzi porządek.

  2. Ego Dwójki-Dawcy cierpi niedowartościowanie, ponieważ czuje się nie dość docenione lub nie dość kochane przez pewną osobę lub krąg osób – i obmyśla, jak skutecznie wkradnie się w jego/jej/ich łaski, i okaże się dla nich niezastąpione.

  3. Ego Trójki-Wykonawcy cierpi niedowartościowanie, ponieważ czuje się niedocenione z powodu braku sukcesów – i obmyśla, w jaki sposób tym razem odniesie sukces i okaże się w jakiejś konkurencji lepsze od innych.

  4. Ego Czwórki-Tragicznego Romantyka cierpi niedowartościowanie, ponieważ czuje się gorsze i niedocenione, jego talenty zlekceważone, jego wyjątkowość niezauważana – i obmyśla, czym zaskoczy swoich odbiorców.

  5. Ego Piątki-Obserwatora obawia się tego, czego jeszcze nie zna – więc zachowuje ostrożność i stara się wytworzyć odpowiedni dystans, fizyczny lub intelektualny, żeby to nieznane rozpoznać, ująć w schemat i pojęciowo opanować.

  6. Ego Szóstki-Adwokata Diabła boi się złego, które sobie wyobraża – i stara się złu wyjść naprzeciw i uprzedzić jego kroki.

  7. Ego Siódemki-Epikurejczyka boi się, lecz ukrywa to uczucie – i zamiast tego rzuca się w zmiany, kontakty, podróże, atrakcje i przyjemności.

Często osoby, które czytają o enneagramie, odnoszą wrażenie, że rysuje on nie „żywych” ludzi, tylko jakieś ich karykatury lub cienie. Zapewne to wrażenie bierze się stąd, że enneagram opisuje ega.


Wojciech Jóźwiak

Komentarzy nie ma.