Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2009-08-27

Yijing

I Cing - mówiąca księga
Wg tekstu z grobowca z epoki Han - adaptowana do współczesnego użycia

W bajkach spotyka się księgi, które same otwierały się na odpowiedniej stronie, i same odczytywały z siebie stosowne porady. Taka księga istnieje naprawdę! – i to od przynajmniej 2 700 lat (a niektórzy twierdzą, że od lat 3200). To starochińska Księga Przemian, inaczej I-Cing. [Wg oficjalnej pisowni: Yijing.]

Jest podzielona na 64 rozdziały. Każdy rozdział wiąże się z jednym heksagramem, których też jest 64. Heksagram jest to rysunek, złożony z 6 linii. Każda linia może być podzielona (napisana dwiema kreskami), albo ciągła (napisana jedna kreską). Linie prócz tego mogą być stałe, nie zmieniające się, albo zmienne. Zmienna linia zamienia się na swoje przeciwieństwo: zmienna ciągła zmienia się w przerywaną, przerywana w ciągłą. Kiedy zmieniają się niektóre linie heksagramu, powstaje nowy heksagram.

Orzeczenie Księgi Przemian składa się zazwyczaj z wylosowanego heksagramu, w którym niektóre linie są zmienne, i w wyniku ich zmiany powstaje drugi heksagram. Czasami żadna linia nie jest zmienna, i wtedy wróżba składa się z jednego tylko heksagramu.

Najprościej jest losować heksagramy przy pomocy monet. Umawiamy się z monetami, że orzełek (kojarzący się z niebem) jest symbolem pozytywnym (aktywnym), inaczej z chińska yang, zaś reszka symbolem nieaktywnym, czyli in. (Możemy się także umówić odwrotnie, ale przyjętego wyboru trzeba odtąd już się sztywno trzymać!) Bierzemy trzy monety i rzucamy.

Orzeł i dwie reszki – to linia niezmienna ciągła ______
Reszka i dwa orły – to linia niezmienna przerywana __ __
Trzy orły to linia zmienna ciągła.
Rysuje się ją jako ciągłą z kółeczkiem w środku: __ o __
Trzy reszki to linia zmienna przerywana.
Rysuje się ją jako przerywaną z krzyżykiem w środku: __ x __

Rzut trzema monetami powtarzamy sześć razy i za każdym rzutem rysujemy jedną linię.
Rysujemy linie od dołu do góry.
Znawcy wolą bardziej starożytny sposób losowania przy użyciu patyków z krwawnika. Polega to na dzieleniu wiązki patyków na dwie kupki, ale jest odrobinę skomplikowane (przynajmniej jak się o tym pisze, bo zrobić to jest prosto!) – więc podam receptę innym razem.

Wylosowane linie układają się nam w heksagram. Teraz rysujemy go jeszcze raz, tyle że linie zmienne rysujemy na odwrót (ciągła jako przerywana, przerywana jako ciągła). Dostajemy w ten sposób drugi heksagram. Pierwszy heksagram, jego zmienne linie i drugi heksagram – to cała wróżba. Teraz wystarczy przeczytać fragmenty Księgi związane z tymi heksagramami i z ich (zmiennymi) liniami – i już wszystko wiemy.

Naprawdę? Często zrozumieć odpowiedź Księgi wcale nie jest łatwo. Ale kto oswoi się z jej dziwnym, symbolicznym językiem, ten jest na dobrej drodze, żeby stać się biegłym wróżbitą.

W następnym odcinku zacznę omawiać kolejne heksagramy.

Yijing

Komentarzy nie ma.