Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

2012-06-15

Piotr Jaczewski

Granice nierzeczywistości

Pokuszę o sformułowanie I zasady psychodynamiki fantazji
Energia psychiczna jaką wkładamy w odrealnianie fantazji jest równa energii jaką wkładamy w odrealnianie rzeczywistości.
Innymi słowy: Ten sam rodzaj energii psychicznej jest nam potrzebny do fantazjowania, myślenia, percepcji zmysłowej, budowania więzi z ludźmi, poczucia sensu życia. I nie jest to zasób nieskończony, nie mamy nieograniczonej przepustowości(chociaż możemy ją zwiększać!). Nadmiar jednego powoduje ubytki w drugim. Nacisk na jedno powoduje zwiększenie ciśnienia w drugim. Bardziej neurologicznie: Zmysłowe fantazje i aktywność zmysłów operują na tych samych siatkach, jedno przekształca i uelastycznia drugie, odciska na nim swój kształt. Podobnie z narracją nt. świata i doświadczeniami relacyjnymi czy społecznymi. 
Różne funkcje poznawcze jeśli chodzi o świadomość przywoływane są liniowo, jedna po drugiej i zaangażowanie w jedną osłabia drugą (eg: rozmowa przez komórkę spowalnia niezauważenie czas reakcji prawie o połowę). Warto zapamiętać, że realnie wielozadaniowość jest mitem (:)) jak słuchasz to nie widzisz, jak widzisz to nie słuchasz, jak działasz to nie myślisz - i tyczy się to nawet zwykle bardziej wielozadaniowych kobiet.   Ciekawe, że siłą równoważącą tu jest trans tj. kiedy automatyzm przybiera na sile,  istnieje pewien wolny zapas owej energii psychicznej, swoboda funkcjonowania ośrodków mogący być spożytkowany na dowolne cele. Gdy ręce są zajęte czasem głowa pracuje lepiej.)
Po tym przydługim wstępie można zająć się fantazjami, nierzeczywistym. I sparafrazujmy owo pierwsze prawo:
Energia jaką czerpiemy z fantazji jest równa energii z jaką postrzegamy rzeczywistość.
Innymi słowy im bardziej nasze fantazje są sensoryczne, zmysłowe i pełne znaczenia, tym łatwiej postrzegać sensorycznie świat jako pełen znaczących doświadczeń.
Jednocześnie potrzeba nam rozpoznania, że to tylko fantazja, nasza fantazja.  Nierzeczywistość może być nieograniczona, pod warunkiem, że znamy jej granice. Inaczej energia spożytkowana na fantazjowanie(czerpanie siły) zaczyna być niedostępna dla reszty funkcji poznawczych.
To jeden z wielu powodów dla którego szamani są bardzo zainteresowani rzeczywistością, a hipnoterapia zwykle zainteresowana jest rozdziałem "stanu transu" i "normalnego stanu świadomości".  A religizm utrudnia myślenie(za to religijne wyłączenie myślenia ułatwia działanie! )
Buduje się pozorny paradoks:
By mieć dostęp do świata bogów potrzeba nam dobrych namiarów na rzeczywistość.
Pielęgnacja ciała mitycznego i symbolicznego wymaga zaangażowania się w ciało znaku: poszukiwanie zmysłowych, sensorycznych odpowiedników idei i ich kontemplację.

C.D.N

Piotr Jaczewski

Komentarzy nie ma.